Vyřízení škodných událostí s pojišťovnami

Zajistíme vyřízení škodné události jak z připojištění autoskel, tak i z pojištění
odpovědnosti za škody bez nutnosti platby za opravu.

V případě, že hlásíme pojistnou událost za Vás, je potřeba podepsat plnou
moc k nahlášení. 

Potřebné doklady k vyřízení pojistné události:

Pojistná událost povinného ručení

Pojištěný (viník)

  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz (řidiče v době pojistné události)
  • pojistná smlouva (popř. Zelená karta)

Poškozený

  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz (řidiče v době pojistné události)

Připojištění čelního skla

  • velký technický průkaz
  • řidičský průkaz (řidiče v době pojistné události)
  • pojistná smlouva (popř. Zelená karta)

Aktuality

autosklaservis.cz